Baleseti kár, járadék

Aki önhibáján kívül balesetet szenved, gyalogosként, kerékpárosként, gépjármű vezetőjeként vagy utasként, kártérítésre jogosult. Halála esetén bizonyos körben, hozzátartozóit illeti meg kártérítés. A kártérítést általában a vétkes gépjárművezető kötelező gépjármű biztosítója nyújtja. Amennyiben a vétkes gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítással nem rendelkezik, kárigénnyel a MABISZ-hoz lehet fordulni.

A felelősségbiztosító a károkozó helyett a károsult teljes vagyoni kárát köteles megtéríteni. Ebbe a körbe tartoznak, a károkozó vagyonában bekövetkező károk ( dologi károk) a balesettel összefüggésben keletkezett szükséges költségek és elmaradt vagyoni előny.

A jövőre nézve, a rendszeresen felmerülő károk megtérítésre a bíróság előre meghatározott összegű járadékot is meghatározhat. ( baleseti járadék).
Járadék állapítható meg, jövedelem pótlásaként, amikor a károsult baleset utáni jövedelme a káresemény következtében nem éri el a balesetet megelőző időben elért jövedelmét. (jövedelempótló járadék).

Tartáspótló járadékot kaphat a károkozás folytán meghalt személy tartásra jogosult hozzátartozója. (pl.: gyermeke)

 

vissza «