Kártérítési jog, károkozás, biztosítás

A kártérítési jog a károkozó és a károsult közötti jogviszonyt szabályozza. A károkozónak a károsulttal szemben kártérítési kötelezettsége van, a károsultat helyzetbe kell hoznia, mintha a károkozás nem történt volna meg.
A károsult és károkozó közötti jogviszonyba biztosítási szerződés alapján gyakran belépnek különböző biztosítók, akik a károkozó helyett helyt állnak a károsulttal szemen.

Biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani és a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződésben meghatározott módon szolgáltatást nyújtani. A biztosító szolgáltatása irányulhat a biztosított kárának megtérítésére vagy meghatározott összeg megfizetésére.

A biztosított kárának megtérítésre vonatkozó szerződések alapján általában az értékesebb vagyontárgyaink sérülésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére vállal a biztosító kártérítési kötelezettséget. ( Pl. gépjármű casco biztosítása, lakás egyéb ingatlan biztosítások, ingóság biztosítások). Ezeknél a vagyon biztosítási szerződéseknél a biztosító lép a károkozó helyére és a károkozó helyett nyújt kártérítést a biztosítottnak, akinek a vagyontárgya károsodott. A károsult azonban nem mentesült a kártérítési kötelezettsége alól, mivel a biztosító, mint a törvényes engedményes a károsult helyére lép és a kifizetett kártérítési összeget érvényesíti a károkozóval szemben.

A felelősségbiztosítási szerződéseknél a károkozó helyett szintén egy biztosító áll helyt a károsulttal szemben a károkozó helyett. A károsult egyes felelősségbiztosításoknál, jogszabály alapján (ilyen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás is) közvetlenül a biztosítóval szemben léphet fel kártérítési igénnyel.
A felelősségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés esetén a károsult a biztosítási szerződésnek megfelelően részben vagy egészben mentesült a kártérítési kötelezettsége alól.

A gépjárművek üzemben tartói, törvény alapján kötelesek kötelező felelősségbiztosítást kötni a gépjárművekre. Ha ezt elmulasztják és balesetet okoznak, helyettük a Magyar Biztosítók Szövetsége megtéríti a károsultnak a kárát, azonban ezt követően a kifizetett kártérítési összeget a károkozóval szemben követelésként érvényesíti.

 

vissza «